Information om sæsonen

Opstart på sæsonen for ungdom, er altid første uge i september.
Sæsonen slutter altid med udgangen af april.

Aktiviteter i ungdomsregi

Der vil i sæsonens løb, blive arrangeret følgende aktiviteter for børnene:

Træningslejr for let øvede/øvede
Halloween
Juleafslutning med banko for spillerne
Fastelavn
Forældre/Barn turnering
Klubmesterskaberne

Der vil som altid, blive sendt en mail ud, med informationer og indbydelse når tiden er inde til det.