Indmeldelse

Indmeldelse til Humlebæk Badminton Klub for motionister

Denne udfyldes såfremt man ønsker medlemskab i HBK.