Tilskud

Turneringstilskudsregler

Tilskuddene er pr. sæson pr. person.

UNGDOM (til U19)
Individuelle turneringer inkl LDM og LM: HBK betaler 3 turneringer.

Turneringer for hold: HBK betaler deltagergebyr samt betaling til DGI for ophold for spillere og maks. 2 ledere.

Der gives ikke tilskud til seniorer, veteraner eller motionister.

Ansøgning om yderligere tilskud, sendes til HBK’s bestyrelse