Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HBK

Kære medlem


Humlebæk Badminton Klub afholder mandag den 29. april 2024 kl. 19.30 ordinær
generalforsamling for medlemmerne i Humlebæk Hallens Cafe jf. udsendte indkaldelse. Du er
meget velkommen til at deltage.

Har du ønske om ændringer i dit medlemskab i næste sæson (ændringer i banetider eller
fællestræning) bedes du som hidtil sende mail herom til klubbens kasserere til:
kasserer@humlebk.dk
Hører vi ikke fra dig, forsætter dit medlemskab.

Ønsker du at opsige dit medlemskab, skal det ske skriftligt til kasserer@humlebk.dk eller via
formular på HBK’s hjemmeside.

På klubbens hjemmeside kan du finde en blanket til ændring af personlige oplysninger, adresse,
mailadresse, telefon m.m.

Opkrævning af grundkontingent samt gebyrer for banetider og fællestræning i den næste sæson
forventes som hidtil udsendt i 2 rater, hver gældende for en halv sæson. Rate 1 for efterår 2024
(september – december) til betaling i september 2024 og rate 2 for forår 2025 (januar – april) til
betaling i januar 2025.

For at begrænse klubbens arbejde med kontingentrestancer bedes du betale kontingentet, når
det opkræves, gerne ved at betalinger til HBK er tilmeldt betalingsservice.

Du kan i netbanken oprette tilmelding af fremtidige betalinger til HBK via betalingsservice ved at
udfylde følgende tilmeldingsoplysninger: Kreditornummer: 04889940, Deb.gr.nr. : 00001,
Kundenr: Skriv dit medlemsnummer (fremgår af din opkrævning i denne sæson eller ved
forespørgsel til kasserer@humlebk.dk ).

På gensyn i Hallen.

Venlig hilsen

Kassererne
Humlebæk Badminton Klub

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i den forløbne periode
 3. Regnskabets fremlæggelse til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af suppleant
 8. Valg af revisor
 9. Valg af ungdomsudvalg
 10. Valg af seniorudvalg
 11. Valg af veteranudvalg
 12. Valg af motionistudvalg
 13. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

 

Valg af bestyrelse, suppleant, revisor og udvalg:

 

Formand                             : Henrik Palling 
Næstformand                     : Lars la Cour                                             (på valg)
Kasserer                              : Kristian Høegsberg                                 (på valg)
Kasserer                              : Søren Nilausen
Bestyrelsesmedlem             : Johnny Pedersen
Suppleant                            : Kristian Skov
Revisor                                : Carsten Holten Petersen                         (på valg)
Ungdomsudvalg                  : Lene Palling                                           (på valg)
                                            : Pia Hinge                                                (på valg)
                                            : Heidi Schmidt                                         (på valg)

Seniorudvalg                       : Anders la Cour                                        (på valg)

                                            : Mads Højlyng                                         (på valg)

                                            : Chistian B. Holm                                     (på valg)

Veteranudvalg                     : Tonny Lillholm                                       (på valg)
                                            : Jan Dehnbostel                                      (på valg)
                                            : Rene Villefrance                                     (på valg)

Motionistudvalg                  : Jesper Erland Jensen                             (på valg)
                                            : Martin Fensby                                       (på valg)
                                            : Morten Wichmann                                (på valg)

 

Bestyrelsen vil stille forslag til de poster, der er på valg