Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Kære medlem

Humlebæk Badminton Klub afholder mandag den 1. maj 2023 kl. 19.30 ordinær generalforsamling for medlemmerne i Humlebæk Hallens Cafe jf. udsendte indkaldelse. Du er meget velkommen til at deltage.

Har du ønske om ændringer i dit medlemskab i næste sæson (ændringer i banetider eller fællestræning) bedes du som hidtil sende mail herom til klubbens kasserere til: kasserer@humlebk.dk
Hører vi ikke fra dig, forsætter dit medlemskab.

Ønsker du at opsige dit medlemskab, skal det ske skriftligt til kasserer@humlebk.dk eller via formular på HBK’s hjemmeside.

På klubbens hjemmeside kan du finde en blanket  til ændring af personlige oplysninger, adresse, mailadresse, telefon m,m,
Opkrævning af grundkontingent samt gebyrer for banetider og fællestræning i den næste sæson forventes som hidtil udsendt i 2 rater, hver gældende for en halv sæson. Rate 1 for efterår 2023 (september – december) til betaling i august 2023 og rate 2 for forår 2024 (januar – april) til betaling i januar 2024.


For at begrænse klubbens arbejde med kontingentrestancer bedes du betale kontingentet, når det opkræves, gerne ved at betalinger til HBK er tilmeldt betalingsservice.

Du kan i netbanken oprette tilmelding af fremtidige betalinger til HBK via betalingsservice ved at udfylde følgende tilmeldingsoplysninger: Kreditornummer: 04889940, Deb.gr.nr. : 00001,

Kundenr: Skriv dit medlemsnummer (fremgår af din opkrævning i denne sæson eller ved forespørgsel til kasserer@humlebk.dk ).

På gensyn i Hallen og på www.humlebk.dk


Venlig hilsen

 

Kassererne

Humlebæk Badminton Klub

Generalforsamling 23