Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HBK mandag 30. august 2021 kl. 19.30

Kære medlemmer

Humlebæk Badminton Klub afholder mandag den 30. august 2021 kl. 19.30 ordinær generalforsamling for medlemmerne i Humlebæk Hallens Cafeteria jf. vedlagte indkaldelse. Du er meget velkommen til at deltage.

Har du ønske om ændringer i dit medlemskab i næste sæson (ændringer i banetider eller fællestræning) bedes du som hidtil sende mail herom til klubbens kasserere til: kasserer@humlebk.dk

Hører vi ikke fra dig forsætter dit medlemskab

På klubbens hjemmeside kan du finde en blanket  til ændring af personlige oplysninger, adresse, mailadresse, telefon m,m,
Opkrævning af grundkontingent samt gebyrer for banetider og fællestræning i den næste sæson forventes som hidtil udsendt i 2 rater, hver gældende for en halv sæson. Rate 1 for efterår 2021 (september – december) til betaling i august og rate 2 for forår 2022 (januar – april) til betaling i januar 2022.

For at begrænse klubbens arbejde med kontingentrestancer bedes du betale kontingentet, når det opkræves, gerne ved at betalinger til HBK er tilmeldt betalingsservice.

Du kan i netbanken oprette tilmelding af fremtidige betalinger til HBK via betalingsservice ved at udfylde følgende tilmeldingsoplysninger: Kreditornummer: 04889940, Deb.gr.nr. : 00001, Kundenr : Skriv dit medlemsnummer (fremgår af din opkrævning i denne sæson).

På gensyn i Hallen

Venlig hilsen

Kassererne

Humlebæk Badminton Klub