Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HBK 2022

Kære medlemmer

Humlebæk Badminton Klub afholder mandag den 2. maj 2022 kl. 19.30 ordinær generalforsamling for medlemmerne i Humlebæk Hallens Cafe, jf. udsendte indkaldelse og årsregnskab for 2021. Du er meget velkommen til at deltage.

Har du ønske om ændringer i dit medlemskab i næste sæson (ændringer i banetider eller fællestræning) bedes du som hidtil sende mail herom til klubbens kasserere til: kasserer@humlebk.dk

Hører vi ikke fra dig forsætter dit medlemskab.

Ønsker du at opsige dit medlemskab, skal det ske skriftligt til kasserer@humlebk.dk,eller benyt formularen på hjemmesiden (link)

På klubbens hjemmeside kan du finde en blanket til ændring af personlige oplysninger, adresse, mailadresse, telefon m.m.

Opkrævning af grundkontingent samt gebyrer for banetider og fællestræning i den næste sæson forventes som hidtil udsendt i 2 rater, hver gældende for en halv sæson. Rate 1 for efterår 2022 (september – december) til betaling i august 2022 og rate 2 for forår 2023 (januar – april) til betaling i januar 2023.

For at begrænse klubbens arbejde med kontingentrestancer bedes du betale kontingentet, når det opkræves, gerne ved at betalinger til HBK er tilmeldt betalingsservice.

Du kan i netbanken oprette tilmelding af fremtidige betalinger til HBK via betalingsservice ved at udfylde følgende tilmeldingsoplysninger: Kreditornummer: 04889940, Deb.gr.nr. : 00001, Kundenr. : Skriv dit medlemsnummer (fremgår af din opkrævning i denne sæson).

På gensyn i Hallen eller på http://www.humlebk.dk/

Venlig hilsen

Kassererne

Humlebæk Badminton Klub

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i den forløbne periode
3. Regnskabets fremlæggelse til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor
9. Valg af ungdomsudvalg
10. Valg af seniorudvalg
11. Valg af veteranudvalg
12. Valg af motionistudvalg
13. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Valg af bestyrelse, suppleant, revisor og udvalg:

Formand Henrik Palling (ikke på valg)
Næstformand Michael Bøje Andersen (på valg)
Kasserer Kristian Høegsberg (på valg)
Kasserer Anne Marie Palling (ikke på valg)
Bestyrelsesmedlem Søren Nilausen (ikke på valg)
Suppleant Lars la Cour (på valg)
Revisor Kim Hendriksen (på valg)
Ungdomsudvalg Lene Palling (på valg)
  Pia Hinge (på valg)
  Michael Cohrt (på valg)
Seniorudvalg Anders la Cour (på valg)
  Mads Højlyng (på valg)
  Jacob Ryholt Schmidt (på valg)
Veteranudvalg Tonny Lillholm (på valg)
  Jan Dehnbostel (på valg)
  Henrik Krejlund (på valg)
Motionistudvalg Jesper Erland Jensen (på valg)
  Allan Skaaning (på valg)
  Morten Wichmann (på valg)

Bestyrelsen vil stille forslag til de poster, der er på valg.